HONDERD PROCENT CONTROLES OP SCHIPHOL: 

In samenwerking met Surinaamse, Antilliaanse, Anti-Discriminatie organisaties en een aantal advocaten, is er een klachtenformulier over de 100% controles op Schiphol ontwikkeld. Deze formulieren zijn te downloaden van de volgende internetadressen:

http://www.adbhaarlem.nl
http://www.lbr.nl

De Nationale ombudsman is met een diepgaand onderzoek naar de 100% controles op Schiphol begonnen. De Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA & de Vereniging Van Reizigers (VVR) doen een dringend beroep op U, om Uw klachten over de 100% controles in te dienen bij de Nationale ombudsman. Het gaat hierbij om alle personen. Of U schuldig of niet schuldig bent bevonden. De klachten kunnen ingediend worden bij:

De Nationale ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Onderzoeksdossiernummer: 2006.00003

T.: 070-3563563
F.: 070-3607572
E.: bureau@nationaleombudsman.nl

 


Modify Website

© 2000 - 2006 powered by
www.doteasy.com