Mr. Jankie Stg. (MJS) is op 15 mei 2002 bij notariële akte opgericht en gevestigd te Paramaribo. De Stichting stelt zich ten doel:

 

1. het bestrijden van onrecht middels het recht; 

2. het optreden als gemachtigde van partijen bij 

    rechtsgeschillen;

3. het optreden als bemiddelaarster tussen partijen bij

    rechtsgeschillen;

4. het adviseren van partijen bij rechtsgeschillen;

5. het optreden als procesgemachtigde;

6. het optreden als procespartij;

7. het aanwenden van alle andere wettige middelen ter

    realisering van het gesteld doel;

8. elke aktiviteit gericht op het behalen van winst is

    uitgesloten.

 Modify Website

© 2000 - 2006 powered by
www.doteasy.com